LÄS MER OM

Projektering

projektering

Energiprojektering

Energigenereringen är alltid nyckeln i en effektiv energimodell oavsett vilken typ av lagring som sedan ska användas.

Från sol- och vindkraftparker runt om i landet omvandlar Hydrogenn den obegränsade energin från solen och vinden till el som vi lagrar eller förädlar.

Genom en kombination av batterisystem och storskalig lagring i vätgas åstadkommer vi både kortsiktig aggregerande balanskraft såväl som säsongslagring av vätgasen från sommar till vinter. Från blåsigt till vindstilla.

People in the office
People in the office
People in the office

läs mer om

Vätgasproduktion

Genom elektrolysprocessen omvandlas överskottsel från sol- och vindkraftsanläggningar till vätgas. Vätgasen kan sedan lagras och användas vid behov för att åter igen producera elektricitet genom bränslecellsteknik, eller för att driva fordon, industriella processer eller nyttjas på en mängd andra sätt.

I grunden är vätgas inget annat ett billigt batteri som passar en viss typ av lagring och direkt användning. Vätgasen är inte i alla avseenden rätt modell av energiförvaring, men i väldigt många fall är det den saknade länken till hållbara system.

läs mer om

Vätgasproduktion

Genom elektrolysprocessen omvandlas överskottsel från sol- och vindkraftsanläggningar till vätgas. Vätgasen kan sedan lagras och användas vid behov för att åter igen producera elektricitet genom bränslecellsteknik, eller för att driva fordon, industriella processer eller nyttjas på en mängd andra sätt.

I grunden är vätgas inget annat ett billigt batteri som passar en viss typ av lagring och direkt användning. Vätgasen är inte i alla avseenden rätt modell av energiförvaring, men i väldigt många fall är det den saknade länken till hållbara system.

People in the office
People in the office
People in the office

projektering

Lagring av vätgas

Nyckeln för meningsfull och lönsam vätgasproduktion ligger i kostnadseffektiv förvaring.


Hydrogenn har utvecklat den lösning som innebär den absolut lägsta kostnaden per kilo förvarad vätgas.

Detta innebär att vi nu kan lagra den överskottsel som genereras under soliga och perioder av mycket vind.

Energin går inte går till spillo, utan kan användas för att möta elbehovet när solen inte skiner, eller när vinden inte blåser tillräckligt starkt.

kom igång

Projekt

Hydrogenn Nordic prospekterar just nu närmare 300 projekt över hela Sverige.
Från gårdar, skogsbruk, lantbruk och villaområden till fartyg i Stockholms skärgård, gruvdrift, bränslekonverteringar och storskaliga satsningar på förnyelsebar energiproduktion, lagring och balanskraft.

Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad närmare av våra projekt eller har marker du tror kan passa för vindkraft, vattenkraft eller solkraft.

Dina marker kan också vara belägna så att den har rätt förutsättningar för storskalig lagring av vätgas.

kom igång

Projekt

Hydrogenn Nordic prospekterar just nu närmare 300 projekt över hela Sverige.
Från gårdar, skogsbruk, lantbruk och villaområden till fartyg i Stockholms skärgård, gruvdrift, bränslekonverteringar och storskaliga satsningar på förnyelsebar energiproduktion, lagring och balanskraft.

Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad närmare av våra projekt eller har marker du tror kan passa för vindkraft, vattenkraft eller solkraft.

Dina marker kan också vara belägna så att den har rätt förutsättningar för storskalig lagring av vätgas.