LÄS MER OM

Lant-, Skogsbruk & Energi

Lant-, Skogsbruk & Energi

På markägarens sida

Hydrogenn står på markägarnas-, lantbrukens-, bygdens-, folkets- och kommunernas sida. Vår grundfilosofi utgår från att lokal produktion ska vara detsamma som lokala intäkter.

Samarbeten

Vi samarbetar nära med det lokala näringslivet, kommuner, organisationer och lantbruket för att skapa skräddarsydda lösningar som möter specifika behov. Lösningar som inte bara främjar klimatet
genom lokal produktion utan också är betydligt lönsamt för producenterna.

People in the office
People in the office
People in the office

kom igång

Marker och Energi

Är du lant- eller skogsbrukare i någon form och tänker att du har rätt områden för energiproduktion? Det kan gälla sol, vind eller vatten, som fristående projekt eller som komplement till din ordinarie verksamhet, så finns vi här för att hjälpa dig.


Vi projekterar och vi finansierar genom partnerskap hela eller delar av ditt energiprojekt.

De flesta marker i Sverige kan på något sätt, i någon form, inneha rätt förutsättningar för energiproduktion. Ett avverkat skogsområde, fält i långvarig träda, åkrar med dålig tillväxt eller planteringar utan återväxt.

Kontakta oss så utreder vi dina möjligheter utan kostnad för dig. Vi på Hydrogenn är i grunden skapade ur myllan. Av bönder och markägare – för bönder och markägare.

kom igång

Marker och Energi

Är du lant- eller skogsbrukare i någon form och tänker att du har rätt områden för energiproduktion? Det kan gälla sol, vind eller vatten, som fristående projekt eller som komplement till din ordinarie verksamhet, så finns vi här för att hjälpa dig.


Vi projekterar och vi finansierar genom partnerskap hela eller delar av ditt energiprojekt.

De flesta marker i Sverige kan på något sätt, i någon form, inneha rätt förutsättningar för energiproduktion. Ett avverkat skogsområde, fält i långvarig träda, åkrar med dålig tillväxt eller planteringar utan återväxt.

Kontakta oss så utreder vi dina möjligheter utan kostnad för dig. Vi på Hydrogenn är i grunden skapade ur myllan. Av bönder och markägare – för bönder och markägare.

People in the office
People in the office
People in the office

Agrovoltaic & Vätgas

Hydrogenn projekterar lösningar för agrovoltaic. I grunden betyder detta att man placerar solceller på olika sätt som gör det möjligt att kombinera solkraftproduktion med annan verksamhet.

Denna modell passar sig inte på alla marker, eller för alla lantbruk, men på många platser kan det vara ett starkt komplement och en tillståndförenklande process att kombinera djur-, lant- eller jordbruk med solcellerna på markerna.

Solceller i kombination med lantbruk kan i många fall hjälpa lantbruket, gården eller verksamheten till bättre lönsamhet genom en ny inkomstkälla som inte står i vägen för ordinarie produktion.

Hydrogenn har också lösningar för solpaneler som kan användas som staket i olika former och generera en ny inkomst och samtidigt hålla djuren på plats. Agrovoltaic kan också användas som rena växthus och förlänga säsongen eller rentav dubblera skördarna och på sikt bidra att göra Sverige mer självförsörjande.