LÄS MER OM

Mark & Fastighetsägare

Mark & Fastighetsägare

För dig som fastighetsägare

Är du fastighetsägare eller arrendator med mark som inte går att bebygga, detaljplanera eller bruka på annat sätt? Eller förvaltar du fastigheter med takytor, parkeringsområden eller industrilokaler?

Kontakta oss så ser vi om det finns potential för produktion av energi på din mark.

Om din mark eller dina lokaler har rätt förhållanden och demografiska placering finns stora möjligheter för dig att inleda ett projekt med hjälp av oss eller tillsammans med oss på Hydrogenn där du får en helt ny intäktsmöjlighet.

People in the office
People in the office
People in the office

Kombinationen av energiproduktion lokalt, batteri, balanskraft och vätgaslagring med lokal förbrukning av energiär lönsam och har ett klimatnegativt avtryck.


Arbetar du med detaljplan eller projektering av fastigheter så har Hydrogenn energilösningen för din investering med rätt politiska incitament.

Kombinationen av energiproduktion lokalt, batteri, balanskraft och vätgaslagring med lokal förbrukning av energiär lönsam och har ett klimatnegativt avtryck.


Arbetar du med detaljplan eller projektering av fastigheter så har Hydrogenn energilösningen för din investering med rätt politiska incitament.