VI JOBBAR MED

Energiprojektering

Med hjälp av vätgas från sol, vind och biogas förverkligar vi en fossilfri och grön omställning med lokal förankring och lönsamhet i fokus.

LÄS MER

I en värld präglad av ökad efterfrågan på energi…

…finns ett växande behov av hållbara energilösningar. HydrogenN är en ny kraft inom den svenska energisektorn. Vi är inte bara en energiprojektör utan även en visionär och en pådrivande kraft för att förverkliga en fossilfri värld och den gröna omställningen.

Hållbar produktion av vätgas

Som vätgasproducent och balanskraftsaggregator spelar Hydrogenn en avgörande roll i att driva på användningen av vätgas som en ren och hållbar energikälla i Sverige. Vätgas är en färglös, luktfri och icke-toxisk gas som kan produceras genom att elektrolysera vatten med hjälp av förnybar energi såsom från sol- och vindkraft.

Hållbar produktion av vätgas

Som vätgasproducent och balanskraftsaggregator spelar Hydrogenn en avgörande roll i att driva på användningen av vätgas som en ren och hållbar energikälla i Sverige. Vätgas är en färglös, luktfri och icke-toxisk gas som kan produceras genom att elektrolysera vatten med hjälp av förnybar energi såsom från sol- och vindkraft.

Hållbar produktion av vätgas

Som vätgasproducent och balanskraftsaggregator spelar Hydrogenn en avgörande roll i att driva på användningen av vätgas som en ren och hållbar energikälla i Sverige. Vätgas är en färglös, luktfri och icke-toxisk gas som kan produceras genom att elektrolysera vatten med hjälp av förnybar energi såsom från sol- och vindkraft.

Tydliga mål

Vårt mål är att den gröna omställningen kommer lokalbygden till nytta.

Tydliga mål

Vårt mål är att den gröna omställningen kommer lokalbygden till nytta.

Tydliga mål

Vårt mål är att den gröna omställningen kommer lokalbygden till nytta.

Starka visioner

Med Hydrogenns vision och energilösningar kan Sverige se fram emot att möta det växande energibehovet på ett hållbart och ekonomsikt livskraftigt sätt, samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen och främjar den lokala ekonomin.

Starka visioner

Med Hydrogenns vision och energilösningar kan Sverige se fram emot att möta det växande energibehovet på ett hållbart och ekonomsikt livskraftigt sätt, samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen och främjar den lokala ekonomin.

Starka visioner

Med Hydrogenns vision och energilösningar kan Sverige se fram emot att möta det växande energibehovet på ett hållbart och ekonomsikt livskraftigt sätt, samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen och främjar den lokala ekonomin.

People in the office
People in the office
People in the office
People in the office
People in the office
People in the office
People in the office
People in the office
People in the office

Hydrogenn gör genom

Strategiska lokala partnerskap…

…genomförbara etapper och ekonomiskt livskraftiga energiprojekt, visionen till en verklighet för dig oavsett om du är markägare eller energiförbrukare.

Vi kompenserar med

Hållbar energi

Vätgasen tar bort behovet av den importerade smutsiga energi vi tvingas använda från Europa. HydrogenN producerar hållbar energi för en hållbar industri och tillämpas i andra former av bränsle som ersätter det fossila.

Vi kompenserar med

Hållbar energi

Vätgasen tar bort behovet av den importerade smutsiga energi vi tvingas använda från Europa. HydrogenN producerar hållbar energi för en hållbar industri och tillämpas i andra former av bränsle som ersätter det fossila.

Nyckeln till

Ett energioberoende Sverige ligger i samverkan.

Genom att förena svensk energiproduktion och ge bygden, lantbruk, skogsbruk och gårdar ett incitament i grön energi så främjar vi inte bara lokal produktion av energi, utan också lokal produktion av livsmedel. Vi säkrar oss också mot skenande energipriser.

People in the office
People in the office
People in the office

framtiden

Hydrogenn är en del av energirevolutionen.

En revolution som för Sverige kommer skapa trygghet i en föränderlig och osäker omvärld.